Seminarium: ”Så arbetar ni med strukturerade kartläggningar för att hitta orsaker till skolfrånvaro”

Den 26 maj presenterade Malin Gren Landell, leg psykolog och tidigare regeringens utredare av problematisk skolfrånvaro, Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem, vid ett webbsänt seminarium. Syftet med skriften är att bidra med konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget och ge de berörda målgrupperna kunskapsinformerade och tillförlitliga verktyg för att genomföra kartläggningar.

Seminariet är en del i seminarieserien ”Främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro i Stockholms län” som arrangeras av Ifous på uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och Region Stockholm under våren 2020. Detta är det fjärde seminariet i serien. Läs mer om seminarieserien.