Ifous mötesplats: Varför presterar pojkar sämre än flickor i skolan?

Statistik visar att pojkar under en längre tid presterat sämre i skolan än flickor oavsett vilken grupp man tittar på: pojkar från studieovana hem har sämre betyg än flickor från studieovana hem och utlandsfödda pojkar har sämre studieresultat än utlandsfödda flickor.

Den 5 maj arrangerar Ifous en mötesplats inom ämnet. Medverkar gör bland annat Fredrik Zimmerman (fil.dr, Högskolan i Borås)  som i många år forskat kring varför pojkar presterar sämre än flickor. Han har även skrivit boken Pojkar i skolan: vad lärare och andre vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan.

Läs mer om Ifous mötesplats: Varför presterar pojkar sämre än flickor i skolan?