PRESSMEDDELANDE: Språkutvecklande förskola kräver kunskap och kompetens!

Publicerat 2022-01-20

Torsdagen 20 januari presenterade Ifous Språkutvecklande förskola – en kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskola. Den är framtagen för att bidra med kunskaper som kan underlätta förskolans språkutvecklande arbete, så att alla barn, utifrån sina individuella förutsättningar, får möjlighet att utvecklas optimalt.

– Vi är glada att ha fått möjlighet att ta fram den här studien. Den stärker oss i övertygelsen om att finns behov av ytterligare forskning och utveckling. Det gäller framför allt hur den kunskap som finns kan användas när man organiserar för och undervisar i förskolan så att det gynnar barnens språkutveckling. Vi hoppas kunna ge stöd i det arbetet genom våra kommande FoU-satsningar, säger Henrik Hamilton som är projekt- och processledare på Ifous.

 

Läs pressmeddelandet i sin helhet.