Pressmeddelande: Nyanlända elevers lärande

Resultaten från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Nyanlända elevers lärande publiceras i dag. Under tre år har lärare och skolledare från Örebro kommun, tillsammans med forskare från Mälardalens högskola, arbetat tillsammans med forskare för att utveckla mottagande och undervisning av nyanlända elever. I dag släpps slutrapporten Nyanlända elevers lärande: Att möta mångfalden i klassrummet.

 

Pressmeddelandet i sin helhet hittar du här.