PRESSINBJUDAN: Språkutvecklande arbetssätt inom sfi – varför och hur?

Torsdagen 3 december arrangerar Ifous ett digitalt spridningsseminarium där resultaten från det treåriga forsknings- och utvecklingsprogrammet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi presenteras. Medverkar gör bland annat Cecilia Christersson, vicerektor Malmö universitet, tidigare särskild utredare (SOU 2018:19) och Kristina Persdotter, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström. Forskningsresultaten presenteras av docent Berit Lundgren och docent Jenny Rosén, båda vid Högskolan Dalarna. Under dagen kommer även lärare, rektorer och övergripande chefspersoner som deltagit i programmet att berätta om erfarenheterna från det utvecklingsarbete som har bedrivits.

Läs pressinbjudan i sin helhet.