Ifous Mötesplats: Matematiklärare om PISA

PISA (Programme for International Student Assessment) mäter 15-åringars förmåga att formulera, använda och tolka matematik i olika sammanhang. Resultaten från den senaste PISA-undersökningen, som släpptes i dag den 5 december, visar att denna förmåga har försämrats sedan 2018. Sveriges resultat är nu tillbaka på samma nivå som PISA 2012, då det sjunkit under flera år. Mycket vatten har runnit under matematikutvecklingens broar under 2010-talet med matematiksatsningen, matematikutvecklare och Matematiklyftet.
Hur ser lärare som dagligen undervisar i matematik på alla satsningar som gjorts och resultaten från PISA? Vilka utmaningar hanterar lärare? Vilka behov har deras elever? Och hur kan man som lärare ta ägandeskapet och systematiskt utveckla sin undervisning?

Tisdag den 12 december kl 08:00 är du välkommen att delta i en digital mötesplats där du får möta matematiklärare som varit aktiva i något av våra FoU-program. De kommenterar resultaten från PISA och diskuterar vad som behövs för att utveckla undervisning i matematik.

Medverkar gör: Robert Hegestedt, grundskollärare, Tyresö, Maria Edin, gymnasielärare, NTI Luleå, Mikael Bondestam, vuxenutbildare, Gävle kommun, Anna Granström, speciallärare grundskolan, Arboga kommun. Samtalet leds av Anette Jahnke, processledare och forskare vid Ifous och Göteborgs universitet.

Notera att tillfället är kostnadsfritt och enbart öppet för anställda hos Ifousmedlemmar.