Nytt FoU-program ska utveckla distansundervisning för vuxna

Undervisning på distans möjliggör för fler att delta i vuxenutbildning. Samtidigt innebär den stora utmaningar, och avhoppen just från distansutbildningar är många. Därför startar sju skolhuvudmän – Gävle, Haninge, Hultsfred, Mölndal, Storuman, Tyresö kommuner samt Åland – i samverkan med forskare från Stockholms universitet och Ifous ett FoU-program som ska höja kvaliteten i vuxenutbildningens distansundervisning och bidra till ny kunskap inom ett område där det råder stor brist på forskning. I dag möts alla deltagare för kick-off – på distans, förstås!

Läs mer här https://www.ifous.se/vuxenutbildning-pa-distans/