Nya styrdokument fastställda av regeringen

Nya styrdokument är nu fastställda av regeringen med anledning av att programmering ska utgöra ett inslag i ämnes­under­visningen. Det är framför allt i grundskolans kursplaner för teknik och matematik som justeringar gjorts. Ändringarna ska tillämpas senast från och med 1 juli 2018. Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017.
Men hur kan man använda programmering i ämnesundervisningen så att det stödjer elevernas kunskapsutveckling i teknik och matematik? Det är huvudfokus i Ifous nya FoU-program Programmering i undervisningen. Huvudmän kan anmäla intresse att delta till Anette Jahnke, projekt- och processledare på Ifous.

Läs mer om satsningen här.

Pressmeddelandet från regeringen i sin helhet.