Intervju med Ifous nya vd Karin Hermansson

Vilka planer för Ifous har nya vd:n Karin Hermansson? I senaste utgåvan av Ifous egen bilaga till magasinet Skolporten berättar hon om fler arenor för utbyten mellan forskning, praktik och näringsliv.

Det handlar om att fortsätta främja dialogen mellan forskare och praktiker, bland annat genom nya digitala mötesforum där frågor kan identifieras och bearbetas tillsammans.

Samarbete med näringslivet är en annan del som Ifous nu utvecklar. Ett första steg är förvärvet av Swedish Edtest, en testarena för digitala lärresurser. ”Bolagen är viktiga eftersom de gör verktyg som behövs i undervisningen”, säger Karin Hermansson.

Läs hela intervjun.