Intervju: Ifous sätter fokus på AI i skolan

Big Data Analytics – Artificial Intelligence

Ifous medverkade i Framtidens skola, en bilaga till Dagens Samhälle som publicerades 21 december. I Ifous inspel lyfts frågor om hur skolan ska förhålla sig till AI.
– AI är här och vi behöver ta reda på vad det ger för möjligheter, säger Karin Hermansson, vd för Ifous.

Därför lanserar Ifous FoU-programmet AI och utbildning , som just nu tar emot intresseanmälningar från skolhuvudmän med intresse av att fördjupa sig i frågorna.
– Ett av målen med ett FoU-program är att ge lärare och övrig personal strategier och didaktiska verktyg, förklarar Anna Åkerfeldt, forskare på Stockholms universitet och på Ifous.

Läs hela artikeln här.