Inbjudan: Programmering i undervisningen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Programmering, undervisning och lärande på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. Det är temat för den öppna konferens som Ifous arrangerar tillsammans med fem skolhuvudmän som deltagit i FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen.

Den 16 juni 2020 är det dags, ta chansen att lyssna till forskare och praktiker och ta del av deras resultat kring progression, elevperspektiv på programmering och lärares didaktiska arbetssätt. Bland de medverkande finns Linda Mannila, Linköpings universitet, Jalal Nouri, Eva NorénKicki Skog och Lechen Zhang,  Stockholms universitet, Peter Fredriksson, Skolverket och Anette Jahnke, Ifous. 

Programmering i undervisningen: innehåll och pris.