Inbjudan: förberedande möte inför FoU-programmet Undervisning i förskolan 2

Inför Ifous nya FoU-program ”Undervisning i förskolan 2” bjuder vi in representanter från intresserade skolhuvudmän till ett förberedande möte för att diskutera det fortsatta arbetet. Mötet äger rum måndagen 3 april i Stockholm.

Under dagen får ni kunskap om hur det går till att medverka i ett av Ifous FoU-program och höra om erfarenheter och lärdomar från det första FoU-programmet. Ni får också en chans att diskutera med andra skolhuvudmän och komma med idéer och tankar inför programmet.

Läs mer om dagen här.

 

Du kan läsa mer om det pågående FoU-programmet Undervisning i förskolan här.