Inbjudan: Datadriven förbättring av undervisning och utbildning

Katarina Sweding, förvaltningschef/skolchef i Salems kommun, är en av de som har deltagit i FoU-programmet Datadriven skolförbättring. Nu skickar hon en hälsning till alla lärare och skolledare som är nyfikna på hur man kan använda data för att utveckla undervisning och skolverksamhet. Se Katarinas hälsning.

1 juni delar lärare, skolledare och forskare kunskap och erfarenheter från tre års samverkan i FoU-programmet Datadriven skolförbättring. Du är varmt välkommen att vara med!

Observera att tillfället är kostnadsfritt för dig som är anställd hos en Ifousmedlem.

Anmäl dig här.