Ifous rekryterar: Process- och projektledare med intresse för digitala lärresurser

Är du bra på att driva processer och hålla ihop komplexa utvecklingsprojekt, och har ett särskilt intresse för digitala lärresurser? Är barns och ungas tillgång till god undervisning en av dina drivkrafter? Då kanske du är vår nya kollega!

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker.