Ifous mötesplats: Digital undervisning efter pandemin

Den 4 juni arrangerar Ifous den digitala mötesplatsen Digital undervisning efter pandemin. Välkommen till en digital mötesplats där vi blickar framåt, till en tid då pandemin har släppt sitt grepp. Vilka lärdomar tar vi med oss och vilka lämnar vi? Om undervisning ska ske både nära och på distans – hur planerar man som lärare en bra mix av aktiviteter i de fysiska och de digitala rummen?

Läs mer om innehåll och anmälan.