Ifous medlemsbrev nr 5 2016

Ifous bjuder in till seminarium om Fjärrundervisning, erbjuder fördjupande processtöd till sina medlemmar samt berättar om seminariet Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit? som hölls under Almedalsveckan i Visby. I brevet finns även en intervju med den vetenskapliga ledaren för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer, Susan Telter, inbjudningar till höstens medlemsaktiviteter och ett varmt välkomnande till Ifous nya medlemmar.