Ifous medlemsbrev nr 5 2013

Ifous berättar om starten av en ny YouTube-kanal som lanseras med en video där Henrik Hamilton berättar om FoU-programmet ”Inkluderande lärmiljöer”. Ambitionen med kanalen att berätta om spännande saker som händer inom organisationen. I brevet finns även processledaren Åsa Sundelins berättelse om arbetet med ”Entreprenöriellt Lärande”, Barbro Oxstrand intervjuas om sin licentiatuppsats om IKT-kunskaper och de senaste uppdateringarna inom de olika programmen presenteras.