Ifous medlemsbrev nr 2 2018

Två avhandlingar inom ramen för Ifous tidigare FoU-program Små barns lärande presenteras, rapportering från pågående FoU-program, nya fokusområden lanseras, nya medlemmar hälsas välkomna och Ifous önskar alla sina medlemmar God Jul och Gott Nytt År!

Ifous medlemsbrev nr 2 2018