Ifous medlemsbrev nr 1 2017

I Ifous första medlemsbrev 2017 bjuder Ifous in till manifestationen March for Science och debatterar om en nationell IT-strategi för skolan. Vi presenterar slutrapporten från FoU-programmet Små barns lärande, en överblick över 15 års forskning om sfi och den första analysen från Ifous fokuserar. Vi välkomnar även nya medlemmar, presenterar våra kommande FoU-program och lanserar vår nya Ifous-bilaga.

 

Läs hela nyhetsbrevet här.