Ifous medlemsbrev nr 1 2015

Ifous besöker MittLär i Sundsvall i februari, nya kollegan Helena Bergmark, som ska arbeta med utveckling av nya programområden, presenteras, och Ifous besöker SKOLFORSK. I brevet lyfts även specialläraren Mona Liljestrand, som har skrivit en utvecklingsartikel om metoder för att upptäcka särbegåvade elever och på så sätt kunna möta deras behov.