Ifous deltog i flera seminarier i årets Almedalen

Ifous deltog på fyra olika seminarier under Almedalsveckan 2022.

Från unfluencer till influencer.

Karin Hermansson modererade seminariet där Ifous bjöd in Swedish Edtest, forskare och politiker för att diskutera hur vi kan åstadkomma likvärdighet och ökad kvalitet i skolans digitalisering. Läs hela texten om seminariet samt se filmen här.

ULF-forskning ger ny kunskap, höjer läraryrkets status och kvaliteten i verksamheterna.

Uppsala universitet arrangerade ett panelsamtal om hur alla parter kan involveras och skapa ramar och förutsättningar för ett kontinuerligt forskningsarbete som gynnar skolutvecklingen. Karin Hermansson deltog i samtalet och filmen kommer att publiceras efter sommaren. Läs om seminariet här.

Långvarigt låga kunskapsresultat i skolan

Skolinspektionen arrangerade ett seminarium kring om skolan är likvärdig för alla bar och elever. Anette Jahnke, lektor i pedagogik & projektledare från Ifous och Göteborgs universitet deltog. Här finns mer information samt hela filmen från seminariet.

Social isolering och problematisk skolfrånvaro – vad kan vi göra åt det?

Magelungen Utveckling arrangerade ett seminarium som Karin Hermansson deltog i. Seminariet diskuterade social isolering och problematisk skolfrånvaro – varför kan unga inte gå till skolan och vad kan vi göra åt det? Länk till programpunkten.