Gå före och led vägen mot en jämlik skola!

Vikten av och utmaningarna med att skapa en jämlik skola har de senaste veckorna lyfts på olika sätt. Senast när OECD:s utbildningsdirektör Andreas Schleicher var på besök och utbildningsminister Gustav Fridolin flaggade för att det i Skolkommissionens rapport, som presenteras om några veckor, kommer att finnas flera förslag till åtgärder.

Redan till hösten har skolchefer (och motsvarande) möjlighet att i Ifous FoU-program Leda för likvärdig skola tillsammans med sina närmsta medarbetare och andra skolhuvudmän i ett interaktivt forskningsprojekt påbörja arbetet med att utveckla sitt uppdrag och det systematiska kvalitetsarbetet i hela styrkedjan i syfte att öka likvärdigheten i utbildningen. Läs mer här om Ifous FoU-satsning Leda för likvärdig skola.