Forskarintervju: Ann-Christin Vallberg Roth

Ann-Christine Vallberg Roth är professor i pedagogik vid Malmö högskola och vetenskaplig ledare för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Undervisning i förskolan. Hon intervjuades i Ifousbilagan nr 1 2017, du hittar hela intervjun här.