Följ Ifous seminarium på Twitter!

19-20 mars pågår seminarium för deltagarna i FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt som sfi. Bland föreläsarna finns forskarna Jenny Rosén och Berit Lundgren från Högskolan Dalarna. Följ dagen på Twitter under hashtaggen #IfousSfi!