Fjärrundervisning – ett förhållningssätt

Den tredje workshopen inom ramen för projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever ägde rum 27 april. Projektet, som pågår under två år, är ett samarbete mellan Ifous, RISE institute och Umeå universitet. Vid detta tillfälle möttes cirka 40 lärare och ledare – både de som själva deltar i projektet och andra intresserade – för att inspireras, prova arbetssätt tillsammans och lära av varandra.

Läs ett sammandrag från workshopen.