Exklusivt för Ifous medlemmar: Testa med Swedish Edtest

I april månad tog Ifous över som huvudman för den nationella testarenan Swedish Edtest. Tillsammans med branchorganisationen Swedish Edtech Industry fortsätter nu utvecklingen av Edtest för att stärka kvaliteten i digitala lärresurser och för att höja den digitala kompetensen i skolan. Idag, i samband med att Ifous firar 10 år, lanseras den nya och förbättrade webbplatsen för testarenan och för dig som Ifousmedlem finns det nu möjlighet att registrera dig för höstens tester!

 

Är du intresserad av att fördjupa dina kunskaper om digitala lärresurser samtidigt som du får möjlighet att testa vad som fungerar i ditt klassrum, utan att förbinda dig att köpa något? Vill du pröva dig fram och se vad som skulle vara det bästa valet för dig och dina elever? Nu finns det möjlighet för dig som är anställd hos en Ifousmedlem att använda dig av Swedish Edtest för att testa olika digitala lärresurser. Genom testarbetet utvecklar du din digitala kompetens och din förmåga att kritiskt granska och värdera olika digitala lärresurser, samtidigt som du bidrar till en produktutveckling som följer klassrummets behov. Just nu kan du anmäla intresse för att delta i höstens kommande tester. Läs mer om Swedish Edtest och hur du anmäler intresse.