Edtest Talks: Läsförståelse

Frågan om svenska elevers läsförmåga och de digitala redskapens roll i undervisningen är just nu högaktuell. En del i diskussionen handlar om relationen mellan den digitala och den analoga läsningen. Därför bjuder Swedish Edtest och Ifous nu in till Edtest Talks 6 februari kl. 15-16.30 (digitalt)  där Lisa Molin, Göteborgs universitet/Centrum för skolutveckling, kommer att titta på vad aktuell forskning från olika fält lyfter fram när det gäller digital och analog läsning, såsom skillnader och vilka förtjänster och utmaningar som kan vara bra att ta i beaktande i undervisningen. Tillfället avslutas med ett samtal med Jenny Edvardsson, Högskolan Kristianstad, Marcus Ander, Gleerups och Anna Åkerfeldt, Ifous/Stockholms universitet lett av moderator Johanna Karlén

Välkomna!