Det andra FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer har dragit igång

Den 14 mars i Borås hade det nya FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer sitt första ledarseminarium. Seminariet var en förberedelse inför den officiella starten av programmet, som har sin stora kick-off den 26-27 april. Vid seminariet beskrev forskargruppen från Borås högskola, med forskaren Elisabeth Persson i ledning, hur forskningsinsatsen ska läggas upp.

Läs mer om seminariet här.