Den fungerande länken mellan teori och praktik

Intervju med Agneta Gatel, Förvaltningschef  och Kristian Svalin, Projektledare, från Kinda kommun berättar om kommunens aktiva arbete genom Ifous.