Artikel: Språket blev viktigast på fritidshemmet

Fokus på språk och kommunikation i stället för slentrianmässiga aktiviteter. Genom Ifous FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag har fritidshemmet på T1-skolorna i Linköping kopplat sin verksamhet till barnens behov och lärande. I senaste numret av Ifousbilagan intervjuas de i artikeln Språket blev viktigast på fritidshemmet.