Den andra licentiatavhandlingen från Små barns lärande är här!

I dag gratulerar vi Katarina Nilfyr, licentiand inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande, som i dag fick sin avhandling ”Dokumentationssyndromet – En interaktionistisk och socialkritisk studie av förskolans dokumentations- och bedömningspraktik” godkänd vid Linnéuniversitetet. Opponent var Christian Eidevald. Stort grattis!

Läs avhandlingen här.