Utvecklingsseminarum: Inkluderande lärmiljöer

Dag två på utvecklingsseminariet för deltagarna i FoU-programmet Inkuderande lärmiljöer inleds av Laid Bouakaz och hans föreläsning ”Att anta utmaningen i den mångkulturella skolan – nyanlända och lärande”. Följ dagen på Twitter: #IfousIL