Om Ifous
Ifous är ett fristående forskningsinstitut och bedriver FoU-arbete som ska komma till nytta hos skolhuvudmännen och i lärares och skolledares vardag. Ambitionen är att bidra till utvecklingen av den svenska skolan genom att stimulera praktiknära forskning och konkret FoU-arbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet och i utvecklingen av den beprövade erfarenheten.Verksamheten finansieras av medlemsavgifter och avgifter för deltagande i FoU-aktiviteter.  I första hand är det skolhuvudmän – kommunala och fristående – som är medlemmar men även organisationer som är intresserade av skolutveckling på vetenskaplig grund kan teckna medlemskap. Ifous erbjuder ett brett utbud av tjänster, t.ex.

 

  • kontinuerlig bevakning av det utbildningsvetenskapliga forskningsläget,
  • fleråriga FoU-program i samarbete med olika lärosäten,
  • kortare FoU-insatser i form av processtöd,
  • interaktiva mötesplatser för lärare och skolledare som ger möjlighet till kollegialt lärande som utvecklar den beprövade erfarenheten,
  • olika kanaler för spridning av resultaten från det egna utvecklingsarbetet.

 

Om tjänsten
Nu söker vi ytterligare en erfaren projektledare som kan ta ett självständigt ansvar för att driva FoU-program. Som projektledare ansvarar du för att genomföra förstudie, utarbeta tids- och aktivitetsplan, bemanna och upprätta budget. Du har ett löpande ansvar för kvaliteten och för att budgeten hålls. Du ansvarar också för att resultaten publiceras och utvärderas. I arbetet samverkar du med relevanta forskare, med företrädarna för skolhuvudmännen som ingår i programmets styrgrupp och med Ifous forsknings- och utvecklingsansvarige. Som projektledare är det också du som leder deltagarna – i första hand förskollärare, lärare rektorer och chefer på övergripande nivå – i den lärande processen genom hela programmet. Då FoU-programmen till största delen finansieras av de medverkande skolhuvudmännen ingår också i dina uppgifter att väcka intresse hos huvudmän att gå in i ett så långsiktigt engagemang som medverkan i ett flerårig FoU-program innebär.

 

I tjänsten ingår även att ansvara för projekt- och processledning av kortare FoU-insatser i form av processstöd som ges på uppdrag av och skräddarsys för enstaka huvudmän. Likaså ingår att ha ett övergripande ansvar för Ifous mötesplatser som är samlingsnamnet för olika typer av seminarier, workshops och konferenser som genomförs för Ifous medlemmar.

 

Om dig
De formella kraven 
för tjänsten innebär att du ska

  • ha högskoleexamen gärna från lärarutbildning,
  • ha erfarenhet av såväl projekt- som processledning,
  • ha dokumenterad förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift.

 

Meriterande är om du har lärarbakgrund och är forskarutbildad eller har kunskap om och erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete. Vi vill också gärna att du har vana vid att arrangera konferenser och seminarier. Då Ifous strävar efter en jämn könsbalans ser vi gärna män som sökande.

 

Tjänsten är på heltid men deltid kan diskuteras, särskilt om du också har en deltidsanställning på ett lärosäte. Tillträde sker så snart som möjligt. Sex månaders provanställning tillämpas som kan övergå i en tillsvidareanställning.

 

 

Ytterligare information

 

Om du har frågor kan du vända dig till

 

  • Marie-Hélène Ahnborg, vd, 072-333 25 45
  • Karin Hermansson, FoU-ansvarig, 076-033 48 10

 

Skicka ett personligt brev och CV till rekrytering@ifous.se senast den 15 februari 2019.