Hur kan undervisning se ut för barn med intellektuell funktionsnedsättning? Hur vidareutvecklar man som lärare ett meningsfullt lärande för elever i anpassad skola? Nu startar sju skolhuvudmän i samverkan med forskare från två lärosäten och Ifous det tjugonde FoU-programmet i Ifous historia. Ett program som ska öka kunskaperna om kunskapsuppdraget i anpassad skola.

Publicerat 2022-12-04

Att barn med intellektuell funktionsnedsättning ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper så långt som det är möjligt är en självklarhet. På senare år har också elevernas kunskapsutveckling lyfts fram allt tydligare i läroplanerna. Men många lärare i särskola, eller anpassad skola som den kallas från och med 1 juli 2023, upplever att de saknar stöd i att utveckla sin undervisning utifrån forskningsbaserad kunskap. Det råder samtidigt brist på forskning om undervisning med den anpassade skolans specifika förutsättningar.

För att stödja lärare i deras undervisningsuppdrag har sju skolhuvudmän – Bjuvs, Klippans, Kristianstads, Stockholms, Ulricehamns, Västerås och Åstorps kommuner – tagit initiativ till ett nytt forsknings- och utvecklingsprogram som kommer att pågå i tre år.
– Elevernas kunskapsutveckling har ofta hamnat i skuggan av omsorgsuppdraget. Vi behöver öka vår förmåga att bedöma elevernas lärande och analysera resultaten som en del av det systematiska kvalitetsarbetet, säger Peter Bragner, grundskolechef i Stockholm och styrgruppens ordförande.

I FoU-programmet kommer lärare, rektorer och chefer att under tre år träffas för att tillsammans med forskare från Mälardalens universitet och Högskolan Kristianstad skapa ny kunskap om undervisning i anpassad skola. Forskargruppen ser fram emot att få bidra till både praktikutveckling och ny forskningskunskap:
– Vi kommer att lära oss mycket om vilken betydelse lärares didaktiska val har för elevernas lärande och hur vi kan stödja lärarna i deras undervisning, säger Nina Klang, forskare vid Mälardalens universitet.

I dag sparkas programmet igång med ett seminarium i Stockholm. Andreas Jacobsson, process- och projektledare på Ifous, är glad över att få leda Ifous tjugonde FoU-program:
– I och med den senaste läroplansrevideringen blir det tydligt att undervisningsutveckling behöver ges större utrymme. Därför känns det helt rätt att dra igång detta just nu. Och visst känns det lite extra högtidligt att det är program nummer 20!

Läs mer om programmet här.

 

För mer information, kontakta:

Andreas Jacobsson, projektledare Ifous, andreas.jacobsson@ifous.se, 076 318 41 27

Nina Klang, forskare Mälardalens universitet, nina.klang@mdu.se, 073 662 06 04

Daniel Östlund, forskare Högskolan Kristianstad, daniel.ostlund@hkr.se, 044-2503287