Publicerat: 2022-05-05

Den 1 september tillträder Karin Hermansson som vd för den ideella föreningen Ifous då nuvarande vd Marie-Hélène Ahnborg går i pension. Karin kommer närmast från en tjänst som FoU-ansvarig på Ifous och har mångårig erfarenhet av samspelet mellan forskning och praktik, från ren forskningskommunikation till forskningssamverkan för att utveckla en verksamhet. Tidigare har hon varit kanslichef på Vetenskap & Allmänhet, där hon hade ansvar för studier av samverkan och dialog mellan forskare i olika discipliner och omgivande samhälle. Karin har en teknikvetenskaplig forskarbakgrund och har varit avdelningschef på forskningsinstitutet Acreo.

I sin nya roll som vd kommer Karin att fortsätta fortsätta utveckla Ifous verksamhet, med forskning och utveckling i samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten, men också etablera Ifous roll som samarbetspartner i ULF-arbetet och utveckla den nyligen övertagna nationella testarenan Swedish Edtest.

– Både ULF och Swedish Edtest är pusselbitar i att Ifous blir den resurs för hela skolsveriges FoU-arbete som våra grundande medlemmar önskar att vi ska vara, säger Karin Hermansson.

Mats Gerdau– Karin har unika kunskaper om att bedriva samverkansarbete och gedigen erfarenhet av att arbeta med olika aktörer inom skola och utbildning, stora som små. Vi är mycket glada över att hon nu axlar rollen som vd, säger Mats Gerdau som är Ifous styrelseordförande.

– Det känns väldigt roligt att få vara med och driva Ifous i en ny fas, där föreningen växer sig både större och starkare, säger Karin Hermansson.
.
För mer information kontakta:
Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous, 072-333 25 45, marie-helene.ahnborg@ifous.se.
.
Ifous är ett fristående forskningsinstitut som drivs som en ideell förening med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som grundande medlemmar. Ifous uppdrag är att vara en nationell plattform för FoU-samverkan och att ge stöd i utvecklingen av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Läs mer på www.ifous.se eller kontakta Emma Kreü, medlemsansvarig.