Det var temat för den andra workshopen av fyra inom ramen för projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever. Denna gång höll vi till i Folkets hus i Umeå.

Det tvååriga projektet är ett samarbete mellan Ifous, Interactive Institute och Umeå universitet. Vid detta andra tillfälle möttes ett femtiotal lärare och ledare – både de som själva deltar i projektet och andra intresserade – för att inspireras, prova arbetssätt tillsammans och lära av varandra.

Tiina Johansen är fjärrlärrare, doktorand och mamma till tre fyraspråkiga barn.

Tiina Johansen, forskare och projektledare på Sameskolstyrelsen, inledde dagen med att ge en spännande inblick i arbetet med samisk fjärrundervisning där både elever och lärare finns utspridda från Ystad till Karesuando. Hon berättade att såväl lärares som elevers erfarenheter av fjärrundervisning är positiva, men att det krävs god planering och att flera utmaningar återstår, som exempelvis behov av specialpedagogik. En lärdom är att när lektioner ligger sent på dagen – vilket inte sällan är fallet för de barn som läser samiska – är eleverna ofta trötta och hungriga. Vilka förutsättningar har de då att uppnå målen?

Också vid Lapplands gymnasieförbund drivs ett projekt för att utveckla fjärrundervisning. Jonas Wiandt, förstelärare, och Bert-Olov Ström, gymnasiechef, gav deltagarna en inblick i projektet och gav konkreta exempel till exempel på hur lokalerna bör vara utformade för att skapa lämpliga ljudmiljöer och hur lärarnas respektive elevernas arbetsplatser bör utrustas för att man på bästa sätt ska kunna förbereda och genomföra fjärrundervisning. Enkla åtgärder, som ljudabsorberande material och stolar på hjul, kan göra stor skillnad för både lärare och elever.

Då fjärrundervisning bedrivs uppkommer frågor om roller och ansvarsfördelning mellan sändande och mottagande part. Gudrun Brännberg, UtvecklingsPorten, gav en kort introduktion i sådana organisatoriska aspekter av fjärrundervisning. Att fundera på dessa frågor utifrån de egna förutsättningarna blev ett av medskicken hem att fundera vidare på till nästa gång.

Febril aktivitet under dagens workshopövningar.

Två så kallade pilotkommuner ingår i projektet; Vindelns kommun och Upplands-Väsby kommun. Lärare från de deltagande skolorna delade med sig av vad de gjort så här långt tillsammans med Umeå universitet respektive Interactive Institute. Därefter fick också alla övriga deltagare i workshopen chans att dela sina erfarenheter och idéer med varandra och diskutera de möjligheter, dilemman och utmaningar man identifierat.

Syftet med samarbetsprojektet Fjärrundervisning är att öka kunskapen om vad som krävs av organisation, teknik och metodik för att fjärrundervisning ska fungera väl, och hur den kan komma till nytta för eleverna. Projektet kommer att resultera i ett underlag för fortsatt policydiskussion om fjärrundervisning.

 

Om projektet Fjärrundervisning:

Projektet löper till och med 2017 och delfinansieras av Vinnova. De fyra workshoparna, som är öppna för alla intresserade, arrangeras med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Workshop nr 2 hölls den 1 december 2016. Nästa workshop arrangeras den 27 april 2017.

 

Är du nyfiken på fjärrundervisning och/eller vill delta på kommande workshop? Läs mer här!

 

Text: Karin Hermansson