FoU-programmet Nyanlända elevers lärande syftade till att förbättra förutsättningarna för nyanlända elevers lärande i grundskolan och att göra detta genom att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som konkreta arbetsmetoder. Programmet startade våren 2017 och avslutades sommaren 2020.

I denna treåriga FoU-insats har Örebro kommun, Mälardalens högskola och Ifous samverkat utvecklingsinsats kring nyanlända elevers lärande. Lärare och rektorer från tre skolenheter har arbetat i forskningscirklar ledda av forskare från Mälardalens högskola.

Målsättningen var att deltagande lärare och utvecklingsgrupper utvecklar sin kunskap om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen av nyanlända elever, och att rektorer och förvaltningsledare utvecklar sin organisation och ledning så att den stödjer ett långsiktigt utvecklingsarbete.

 

Slutrapport

Slutrapporten Nyanlända elevers lärande: Att möta mångfalden i klassrummet publicerades 21 september 2020.

 

 

Vetenskapliga publikationer

Jepson Wigg. U. och Ehrlin, A., Systematic Quality Development. Demand at Odds with the Everyday Complexity of Teachers’ Work i International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vol. 17, No. 11 (2018).

Ehrlin, A. och Jepson Wigg. U., Being Moved to the Outer Edge – Experiences of Working with Newly Arrived Students in a Newly Diverse School, Intl Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vol 18, No 7 (2019).

Ehrlin A. och Jepson Wigg U., När checklistorna får företräde – det punktuella perspektivets grammatik i revidering av mottagandeplaner för nyanlända elever, Pedagogisk forskning i Sverige, Vol 26 Nr 2-3 (2021)

Ehrlin, A., Jepson Wigg, U., Liminal spaces and places – Dilemmas in education for newly arrived students, International Journal of Educational Research Open, vol 2 (2021)

 

Kapitel i antologi

Jepson Wigg U. och Ehrlin A., Forskningscirkeln – i skärningspunkten mellan praktikutveckling och forskning, i Gynne A., Jakobsson M. och Rytzler J, (red.) Utbildningsvetenskapliga perspektiv på samverkan (s. 90-103). Liber 2022.

 

Vilka deltog?

I programmet deltog ett 40-tal lärare och skolledare från tre grundskolor i Örebro.

Ulrika Jeppson Wigg, universitetslektor, och Anna Ehrlin, professor, Mälardalens högskola, stod för forskningsinsatsen.

 

Hur leddes arbetet?

Programmet leddes av en styrgrupp där förvaltningen Förskola & skola, medverkande skolor, forskargruppen och Ifous var representerade.

 

Läs mer om programmet

Läs om arbetet i programmet i artikeln Program om nyanlända elevers lärande både avslutades och påbörjades från Pedagog Örebro.

Intervju med Margareta Borg, förvaltningschef, om deltagandet i tre av Ifous FoU-program. (2018-09-15)

 

Kontakt

Karin Hermansson
karin.hermansson@ifous.se