Bristen på lärare är en av skolans stora utmaningar. Digitalisering är i sig inte en lösning men fjärr- och distansundervisning har potential att utveckla både likvärdighet och kvalitet. Kunskapen om hur sådan undervisning kan bedrivas i grund- och gymnasieskola är begränsad och det råder brist på forskning. Därför startar Ifous ett FoU-program där lärare och skolledare i Finland och Sverige under tre års tid ska arbeta tillsammans med finska och svenska forskare. Syftet är att öka den forskningsbaserade kunskapen om hur man kan utveckla fjärr- och distansundervisningen.

Satsningen är unik då den innebär att professionella i grund-, gymnasieskola och vuxenutbildning får möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor både i andra delar av Sverige och i ett grannland.

– För en kommun som Pajala är utveckling av de digitala lärmöjligheterna en nödvändighet för att kunna ge eleverna det de har rätt till. Vi ser med stor glädje fram emot att få arbeta med andra i samma situation, säger Ingegerd Mäki, kultur- och utbildningschef i Pajala och medlem av FoU-programmets styrgrupp.

Förväntningarna är höga eftersom det är ovanligt med den här typen av satsningar, bl.a. därför att lagstiftningen är så restriktiv när det gäller möjligheterna att bedriva fjärr- och distansundervisning.

– För att skapa ökade möjligheter och kunskap kring att använda fjärr- och distansundervisning som ett komplement till närundervisning krävs forskningsbaserad metodutveckling. Det ska vi bidra till nu, säger Anna Åkerfeldt som är den som leder och samordnar programmet.

Även forskarna är entusiastiska.

Det här är ett välkommet bidrag till forskningen inom området och vi som forskare kommer att få mycket värdefull empiri att arbeta vidare med. Attfå bidra till utveckling av undervisningen i digitala lärmiljöer tillsammans med lärare och skolledare är en förmån och dessutom en nödvändighet för långsiktiga och hållbara lösningar, säger Charlotta Hilli från Åbo Akademi som kommer att ansvara för programmets forskningsinsats.

FoU-programmet finansieras av de deltagande skolhuvudmännen Linköpings kommun, Region Gotland, Region Östergötland, Pajala kommun, Storumans kommun, Torsås kommun, Värmdö kommun och Ålands landskapsregering med bidrag från Vinnova.

För mer information, kontakta:

AnnaÅkerfeldt, projektledare Ifous, anna.akerfeldt@ifous.se

Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous, karin.hermansson@ifous.se

Programmet inleds med ett tvådagars seminarium i Stockholm 9-10 april. 

 

Läs mer om FoU-programmet Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning