Från och med den 8 januari är Marie-Hélène Ahnborg ny vd för det medlemsdrivna FoU-institutet för skola och förskola Ifous AB, ett företag inom SkolportenGruppen. Marie-Hélène är lärare i botten och har lång erfarenhet av utbildningsfrågor, både nationellt och internationellt och kommer närmast från en tjänst som utbildningsråd vid Sveriges delegation vid OECD och Unesco i Paris. Hon har tidigare varit inspektionsdirektör vid Skolinspektionen och avdelningschef på Skolverket.

I rollen som vd kommer hon att vidareutveckla Ifous som skolhuvudmännens eget forskningsinstitut för att driva utvecklingsarbete och stimulera praxisnära utbildningsforskning, men även ge ökad spridning av resultaten för utveckling av den svenska skolan. Hon kommer att sträva efter att ha ett brett vetenskapligt perspektiv och välkomnar olika teoretiska inriktningar och metodologiska angreppssätt.
-Huvudsaken är att det ger stöd för elevers lärande, säger Marie-Hélène.

-Vi är mycket glada att Marie-Hélène blir ny vd för Ifous. Hennes genuina yrkeskunnande, nätverk, överblick och engagemang borgar för Ifous fortsatta utveckling, säger Per Reinolf, Ifous grundare.

-Att få vara med och utveckla Ifous känns fantastiskt spännande, säger Marie-Hélène Ahnborg. Ifous är en viktig aktör, bland andra aktörer, och jag ser fram emot ett utvidgat samarbete både i och utanför Sverige, inom detta område som har en så avgörande betydelse för landets framtid.

För mer information kontakta:
Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous, 072-333 25 45, marie-helene.ahnborg@ifous.se
Per Reinolf, grundare, Ifous, 070-433 45 44, per.reinolf@ifous.se