Uppföljande seminarium Inkluderande lärmiljöer tillfälle 1 av 2

Start:  2021-03-11  09:15
Slut: 15:30

Plats: Online  

Tid: Två tillfällen, 11 mars, kl. 9.15 – 15.30 samt 18 mars, kl. 9.15 – 12.00
Plats: Digitalt seminarium.
Pris: 1040 kr/exkl. moms per deltagare
Målgrupper: Personal på rektors- och förvaltningsnivå hos skolhuvudmän som medverkat i något av Ifous två FoU-program om inkluderande lärmiljöer.

Anmälan: Anmälan sker på denna länk Observera att anmälan gäller både 11 mars och 18 mars.

Vill du veta mer? Du kan läsa mer om seminarierna här eller kontakta Henrik Hamilton, henrik.hamilton@ifous.se, tfn: 073 – 65 65 822