Skola på vetenskaplig grund – vad är det?

Start:  2017-09-29  10:00
Slut: 10:20

Plats: Göteborg  

Hur kan huvudmän, rektorer och lärare bidra till att skolan vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Vilken roll har stat, myndigheter, lärosäten, institut och förlag? Frågorna diskuteras av Anette Jahnke, projektledare vid Ifous och lektor i pedagogik, och Gunnel Colnerud, psykolog och professor emerita i pedagogik. I samtalet kommer de yrkesverksammas “tysta” kunskap att uppmärksammas och den tysta kunskapens betydelse för att kunna tolka och använda forskningsresultat och bepröva sina erfarenheter.

 

Samtalet äger rum i samband med Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, läs mer här.