Seminarium: Leda för likvärdighet

Start:  2017-01-31  13:00
Slut: 16:00

Plats: Stockholm  

Seminarium inför start av FoU-programmet Leda för likvärdighet
Tid: 31 januari 2017, kl 13-16
Plats: Stockholm, Saturnus konferens, Hornsgatan 15, lokal Cornelis
Målgruppen; skolchefer, verksamhetschefer, områdeschefer

 Program

13.00 – 13.10 Presentation av Ifous, Marie-Hélène Ahnborg, VD
13.10 – 13.25 Ifous FoU-program, Anette Jahnke
13.25 – 13.40 Likvärdighet – en utmaning för huvudmannen, Agneta Gatel
13.40 – 14.00 Hållbart utvecklingsarbete, Lennart Svensson, Karin Sjöberg
14.00 – 14.20 Interaktiv forskning som utvecklingsstöd, Per-Erik Ellström
14.20 – 14.30 Introduktion till diskussionspass, Anette Jahnke
14.30 – 15.15 Diskussion & fika
15.15 – 16.00 Summering av gruppernas arbete, tidsplan framåt, Anette Jahnke

Medverkande
Per-Erik Ellström, professor emeritus, Linköpings universitet
Agneta Gatel, fil. lic,
Anette Jahnke, projektledare Ifous.
Karin Sjöberg Forssberg, fll. lic. pedagogik.
Lennert Svensson, professor emeritus, Linköpings universitet
Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous
Anmälan samt detaljer kring programmet: anette.jahnke@ifous.se

Läs mer om programmet här.

 Läs mer här om programmet!