Planeringsmöte om FoU-programmet Vuxenutbildning på distans

Start:  2022-03-15  09:00
Slut: 12:00

Plats: Online  

Den 15 mars arrangerar Ifous ett planeringsmöte för de huvudmän/utbildningsanordnare som har för avsikt att delta i FoU-programmet Vuxenutbildning på distans. Deltagare i mötet ges möjlighet till dialog om inriktning och forskningsfokus i FoU-programmet.

Observera att deltagande i informationsträffen inte automatiskt innebär att man väljer att medverka i FoU-programmet. 

Datum: den 15 mars 2022
Tid: 9:00-12:00
Plats: via Zoom
Anmälan till: annika.faager@ifous.se

Möteslänken kommer att skickas ut till anmälda deltagare några dagar före mötet.