Ledarseminarium: Inkluderande lärmiljöer

Start:  2017-03-14  00:00
Slut: 2017-02-14 00:00

Seminarium för skolledare som deltar i FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer.

 

Läs mer om FoU-satsningen här.