Ifous högnivåseminarium

Start:  2017-09-26  13:00
Slut: 17:00

Plats: Stockholm  

Högnivåseminarium om kapacitetsbyggande för skolutveckling på vetenskaplig grund. Statssekreterare Erik Nilsson och professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet, talar under dagen.
Seminariet arrangeras för Ifous partner. Bland de inbjudna finns representanter för Skolverket, Friskolornas riksförbund och SPSM.