Edtest Talks: Digitala (och analoga) läromedel, hur vet vi att de fungerar?

Start:  2023-10-10  15:00
Slut: 16:00

Plats: Online  

Vi samtalar med Martin Tallvid, lektor och senior advisor vid Göteborgs universitet, och en av författarna till boken Digitala läromedel i en digitaliserad skola om ”analogt vs digitalt” och framför allt konsten att veta när och hur man ska använda vad.

Under den här timmen kommer vi också resonera kring hur vi kan veta om de digitala läromedel som används i undervisningen fungerar och utifrån det titta närmare på den testmetod, framtagen utifrån vetenskaplig grund och teorier om lärande, som används inom ramen för Swedish Edtest

 

Program 15.00-16.00

15.00: Välkomna!

Samtal med Martin Tallvid utifrån boken Digitala läromedel i en digitaliserad skola.

ca 15.30: Hur kan vi bli bättre på att värdera och välja digitala läromedel som fungerar? 

Swedish Edtest metodstöd och process presenteras. 


Under hela timmen finns tillfälle för er deltagare att ställa frågor, såväl till Martin Tallvid som till Anna Åkerfeldt och oss andra i Swedish Edtest.

Moderator: Johanna Karlén

 

Målgrupp: Rektorer, ikt-pedagoger, lärare, edtechbolag, forskare. Öppet för alla som är intresserade.

Datum och tid: 10 okt, 15.00-16.00 (digitalt)

Anmälan: via den här länken