Altinget: Utbildning bör bedrivas på vetenskaplig grund

Start:  2023-06-06  07:42
Slut: 07:42

Plats: Stockholm  

Datum: 16 november
Tid: 09:30-12:30
Plats: Altingest nätverksträff, Stockholm
Medverkande: Karin Hermansson, vd, Ifous och Camilo von Greiff, direktör Skolforskningsinstitutet.

Läs mer om tillfället.