Almedalen: En hållbar förskola, om att påverka i det lilla och förändra i det stora

Start:  2023-06-28  09:30
Slut: 10:15

Plats: Almedalen  

Hållbar utveckling kräver individer som kan stärka hållbarheten och störa ohållbarheten. Det börjar i förskolan. Hur vi kan arbeta för att skapa förändring; hur vi kan ge barnen en röst och en tro på sig själva som bildar en kultur och påverkar framtiden.

Medverkande:
Ann Bisenius, Skolchef, Österåkers kommun
Klara Adolphson, Styrelseordförande, Våra barns klimat
Karin Hermansson, VD, Ifous
Elise Sillevis Smitt, Rektor, Pysslingen Förskolor
Jessica Mozakka, Utbildningsdirektör, Innovitaskolan och Pops Academy

 

Dag: 28/6
Tid: 09:30-10:15
Plats:D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, ”Sal 22”

Programpunkten i det officiella Almedalsprogrammet. 

Seminariet går att följa digitalt via en länk i Almedalsprogrammet.