Hallå där Karin Hermansson, ny programansvarig på Ifous!
Vad är tanken med Ifous och de olika FoU-programmen?
– Ifous ska vara en plattform där forskning och skola kan mötas, svarar Karin Hermansson.
– Tanken är att det ska ske ett utbyte åt bägge hållen: Våra medlemmar får tillgång till aktuell forskning, samtidigt som lärarna bidrar till forskningen genom sin praktik ute i klassrummen. Ifous står för innovation, forskning och utveckling i skolan. Det är ett oberoende forskningsinstitut som drivs av sina medlemmar. Hittills har runt 120 kommunala och fristående skolhuvudmän från hela Sverige anslutit sig, men fler tillkommer hela tiden.
Vad får jag som medlem?
– Om din skolhuvudman är medlem i Ifous får du tillgång till Skolportens forskningstidskrift Magasin 360 samt Matchmail – den senaste forskningen inom utbildningsvetenskap. Som medlem finns det även möjlighet att delta i något av våra FoU-program.Just nu pågår flera olika program, bland annat Inkludering och Små barns lärande. Språkutvecklande ämnesundervisning och Digitalisering i skolan är under uppstart och har fortfarande platser kvar.
En viktig del med FoU-programmen är att man kan utbyta erfarenheter mellan skolor och kommuner, menar Karin Hermansson.
– Det kollegiala lärandet är viktigt för att pedagoger, skolledare och skolchefer ska kunna utvecklas med hjälp av varandra.
karin1