Inkludering är något som skolor måste arbeta med varje dag, det finns ingen magisk lösning. Men att ge lärare stöd i arbetet, och att ha förväntningar på eleverna, är faktorer som fungerar. Det menar Julie Allan vid universitetet i Birmingham.

Julie Allan

Julie Allan har i sin forskning fokuserat på just inkludering och på hur skolor kan vara välkomnande miljöer för alla elever oavsett bakgrund eller förmågor.
– Jag har intervjuat många barn och föräldrar eftersom de ofta har goda erfarenheter som de vill dela med sig av, och jag har också intervjuat många lärare för att försöka ta reda på hur inkluderingen i skolan kan bli bättre, säger Julie Allan.

Vid årsskiftet avslutade hon sin gästprofessur vid Högskolan i Borås. Där har hon bland annat samarbetat med Bengt Persson, professor och Elisabeth Persson, universitetslektor, i en stor forskningsstudie om Essunga kommun som gick från botten till toppen när det gäller måluppfyllelse, tack vare arbetet med inkluderande undervisning.
– Genom forskningsstudien om Essunga lärde vi oss att inkludering kan uppnås om lärare får stöd i arbetet och att eleverna i sin tur lyckas bättre när lärarna har höga förväntningar på dem. Enligt eleverna var det just detta som gjorde skillnad för dem – att de hela tiden fick höra att de skulle lyckas, konstaterar Julie Allan.

Julie Allan har också medverkat till att inrätta ett stort nätverk om forskning och kompetens inom inkludering vid Högskolan i Borås, Research and Capability in Inclusion and Welfare, RCIW. Högskolan i Borås och RCIW har sedan år 2016 ett samarbete med Ifous i forsknings- och utvecklingsprogrammet Inkluderande lärmiljöer, något Julie Allan ser mycket positivt på:
– Jag tycker att Ifous gör ett fantastiskt arbete. Viktigast av allt är att Ifous försöker skapa en dialog mellan akademin och praktiken – det blir ett sätt att förbättra undervisningen gemensamt.

En stor utmaning för skolor, skolledare och lärare är det yttre tryck som läggs på dem, där de förväntas leverera ständigt förbättrade resultat, menar Julie Allan:
– Här tror jag att Ifous kan vara en viktig faktor för att stå emot detta yttre tryck, genom att man kommunicerar att ett inkluderande förhållningssätt är något som skolan ska – och bör – sträva efter.

 

Fakta/

Julie Allan är professor i jämlikhet och inkludering vid universitetet i Birmingham i England, och rektor vid lärarutbildningen där. Hon har innehaft en gästprofessur vid Högskolan i Borås fram till slutet av år 2017.

 

Text: Moa Duvarci Engman
Bild: Henrik Bengtsson